مجتمع ورزشی- تجاری آب

 

 131 resize

سرمایه گذاری و ساخت

آدرس: شهرک غرب ، خیابان سیمای ایران پلاک 58

وضعیت پروژه : تمام شده

تاریخ شروع :1391   تاریخ اتمام: 1394

مجری: گروه ساختمانی آب

مشخصات پروژه : شامل  4000( متر مربع )تجاریورزشی

طراح : مهندس شعله

 

 

00 (1)
00 (2)
00 (3)
00 (4)
00 (5)
129
133
134
137
139
140
141
143
144
145
146
150
151
154
155
156
157
158
159
160

سایرپروژه ها

مجتمع تجاری ورزشی آب

مجتمع تجاری ورزشی آب

پروژه آبکوه

پروژه آبکوه

پروژه مسکونی آب نار

پروژه مسکونی آب نار

پروژه مسکونی آبان

پروژه مسکونی آبان

پروژه مسکونی آب کامه

پروژه مسکونی آب کامه

پروژه تجاری آب ناک

پروژه تجاری آب ناک

پروژه مسکونی آب بن

پروژه مسکونی آب بن

مجتمع ورزشی اکسیژن رویال

مجتمع ورزشی اکسیژن رویال

پروژه اداری آبشار

پروژه اداری آبشار

مجتمع مسکونی آب یار

مجتمع مسکونی آب یار

پروژه مسکونی آب رود

پروژه مسکونی آب رود

شهر کتاب الف

شهر کتاب الف

پروژه هتل آپارتمان آبگون

پروژه هتل آپارتمان آبگون