مجتمع فرهنگی-مذهبی شهر کتاب الف

 ghasem

 

مشاوره در ساخت

آدرس: خیابان مقدس اردبیلی، خیابان الف ف شهر کتاب الف ، مجتمع حضرت قاسم

وضعیت پروژه: تمام شده

تاریخ شروع: 1390  تاریخ اتمام: 1392

شامل 4000 متر مربع فضای فرهنگی – مذهبی

2
4
8
ghasem

سایرپروژه ها

مجتمع تجاری ورزشی آب

مجتمع تجاری ورزشی آب

پروژه آبکوه

پروژه آبکوه

پروژه مسکونی آب نار

پروژه مسکونی آب نار

پروژه مسکونی آبان

پروژه مسکونی آبان

پروژه مسکونی آب کامه

پروژه مسکونی آب کامه

پروژه تجاری آب ناک

پروژه تجاری آب ناک

پروژه مسکونی آب بن

پروژه مسکونی آب بن

مجتمع ورزشی اکسیژن رویال

مجتمع ورزشی اکسیژن رویال

پروژه اداری آبشار

پروژه اداری آبشار

مجتمع مسکونی آب یار

مجتمع مسکونی آب یار

پروژه مسکونی آب رود

پروژه مسکونی آب رود

شهر کتاب الف

شهر کتاب الف

پروژه هتل آپارتمان آبگون

پروژه هتل آپارتمان آبگون