پروژه ورزشی اکسیژن رویال

 oxygen

مشاوره در ساخت

آدرس: ولنجک - خیابانِ ثارالله – کوچه ی بنفشه

وضعیت پروژه : تمام شده

طراحمهندس شعله

تاریخِ شروع :1388   تاریخ اتمام :1390

مشخصات پروژه

شامل مجموعه ی بدنسازی و استخر

11
12
13
14
15
16
17
oxygen

سایرپروژه ها

مجتمع تجاری ورزشی آب

مجتمع تجاری ورزشی آب

پروژه آبکوه

پروژه آبکوه

پروژه مسکونی آب نار

پروژه مسکونی آب نار

پروژه مسکونی آبان

پروژه مسکونی آبان

پروژه مسکونی آب کامه

پروژه مسکونی آب کامه

پروژه تجاری آب ناک

پروژه تجاری آب ناک

پروژه مسکونی آب بن

پروژه مسکونی آب بن

مجتمع ورزشی اکسیژن رویال

مجتمع ورزشی اکسیژن رویال

پروژه اداری آبشار

پروژه اداری آبشار

مجتمع مسکونی آب یار

مجتمع مسکونی آب یار

پروژه مسکونی آب رود

پروژه مسکونی آب رود

شهر کتاب الف

شهر کتاب الف

پروژه هتل آپارتمان آبگون

پروژه هتل آپارتمان آبگون