پروژه هتل آپارتمان آبگون

 meigoon

پروژه هتل آپارتمان آبگون

سرمایه گذاری و ساخت توسط گروه ساختمانی آب

آدرس: جاده فشم ، میدان میگون نو ، ساختمان آبگون

وضعیت : در حال اخذ مجوزهای لازم

امکانات : واقغ شده در زمینی به مساحت 2000 متر مربع شامل آپارتمانها و سوئیت های مستقل در 10 طبقه 

با تمام امکانات رفاهی

 

سایرپروژه ها

مجتمع تجاری ورزشی آب

مجتمع تجاری ورزشی آب

پروژه آبکوه

پروژه آبکوه

پروژه مسکونی آب نار

پروژه مسکونی آب نار

پروژه مسکونی آبان

پروژه مسکونی آبان

پروژه مسکونی آب کامه

پروژه مسکونی آب کامه

پروژه تجاری آب ناک

پروژه تجاری آب ناک

پروژه مسکونی آب بن

پروژه مسکونی آب بن

مجتمع ورزشی اکسیژن رویال

مجتمع ورزشی اکسیژن رویال

پروژه اداری آبشار

پروژه اداری آبشار

مجتمع مسکونی آب یار

مجتمع مسکونی آب یار

پروژه مسکونی آب رود

پروژه مسکونی آب رود

شهر کتاب الف

شهر کتاب الف

پروژه هتل آپارتمان آبگون

پروژه هتل آپارتمان آبگون